Weerbaarheidstrainingen

Rots & Water

Het Rots & Water programma is een psycho-fysieke sociale competentie training die over de hele wereld wordt gegeven. Spelenderwijs en bewegenderwijs leren kinderen sociale vaardigheden en ontwikkelen ze meer zelfbesef en meer zelfvertrouwen. Het Rots & Water programma richt zich op de fundamentele basisbehoeftes van het kind (veiligheid, liefde, sociale contacten, respect, zelfverwezenlijking) en daarmee de samenhangende vaardigheden om die behoeftes te kunnen verwezenlijken. Een kind moet grenzen leren stellen om voor de eigen veiligheid te kunnen zorgen. Het moet sociaal vaardig zijn om sociale contacten op te kunnen bouwen. Het moet zich bewust zijn van eigen gevoel en wensen om eigen beslissingen kenbaar te kunnen maken en een eigen weg te leren gaan (rots) in verbondenheid (water) met anderen. In het Rots en Water programma zit ook een anti-pest programma. Hier kunt u de positieve onderzoeksresultaten van Rots & Water in het VMBO onderwijs lezen.

Een Rots & Water programma duurt tenminste 10 weken, vaak 60-90 minuten per week in overleg met de docenten. In die tijd ga ik de kinderen zowel op fysiek als mentaal vlak in beweging zetten. Op verzoek kunnen klassen opgesplitst worden, jongens en meiden gescheiden worden of bv de haantjes en timide kinderen gescheiden worden voor een optimale leerervaring. Dit gebeurt altijd in overleg met de school en de docenten van de klas. Een weerbaarheidstraining is het meest effectief als er elk schooljaar een vervolgtraining wordt gegeven zodat het jaar erop, zorg draagt voor opfrissing en/of verdieping. Anders vergeten de kinderen de geleerde stof helaas weer snel.

Ik maak gebruik van boksen en tal van andere mentale- en fysieke oefeningen om de kinderen weerbaarder te maken. Ik zet ze aan het denken en geef ze handvatten om lastige situaties aan te pakken. Na de training hebben de kinderen vaak het volgende geleerd:

 • De kinderen hebben meer zelfvertrouwen gekregen.
 • De kinderen weten grenzen beter aan te voelen en aan te geven.
 • De kinderen weten ze hoe ze voor zichzelf op kunnen komen.
 • De kinderen kunnen negatieve gedachten beter omzetten naar positieve gedachten.
 • De kinderen hebben een beter zelfbeeld.
 • De kinderen hebben meer inzicht in hun eigen gedrag.
 • De kinderen weten beter hoe ze om kunnen gaan met nare opmerkingen en pesten.
 • De kinderen stralen meer zelfvertrouwen uit waardoor ze ook minder snel worden gepest.
 • De kinderen kunnen beter omgaan met het maken van fouten.
 • De kinderen hebben beter leren samenwerken en rekening houden met elkaar.
 • De kinderen hebben meer zelfbeheersing.
 • De kinderen kunnen hun emoties beter reguleren.
 • De kinderen hebben meer zelfreflectie.
 • De kinderen kunnen beter keuzes maken.

Heeft u interesse in een weerbaarheidstraining voor een groep kinderen? Neem dan contact met mij op!